Видеотека лов и риболов

83 – Очи в очи с Карибу

Сега е ранния септември и сме готови до поемем към източна Канада към Нюфаундленд. Да ловуваме удленд карибу(Woodland caribou) и източноканадски лос. Откриването на карибу би трябвало да е по-лесно от търсенето на лоса в Ню Фаундленд. Те имаха утъпкани магистрали навсякъде през дивата заблатена местност и само трябваше да следваме една от тях и евентуално щяхме да попаднем на стадо карибута. Въпросът бе колко далеч щеше да ни отведе пътеката, защото карибутата са известни с миграциите си през почти целия континет. Стадата карибута извършват едни от най-дългите сезонни преходи. Миграциите от местата за разможаване до летните и зимни места за хранене правят този вид абсолютен рекордьор по дължина на преходите сред сухоземните животни, населяващи планетата.

Новите предложения

Подобни предложения

error: Content is protected !!