Видеотека лов и риболов

Ловен репортер еп 2 – Зубърът в България

По време на двете световни войни човекът изтребил почти всички големи диви животни, населяващи европейския континент. Дори от стотиците хиляди стада зубри не останало нищо. Запазило се само едно малко стадо в Полша, което също било избито в края на 1919 година. 30 години по-късно военните конфликти били прекратени. Хората събрали останалите по различни зоопаркове животни от вида – осем женски и три мъжки екземпляра. Това било последното живо стадо на земята. Освободили последните живи зубри в Беловежката гора, намираща се днес между Полша и Беларус. Освободените в природата животни отново били господари на съдбата си. През лятото на 1951 година зубрите били само 12 на брой. Днес, заедно с директора на държавно ловно стопанство Воден ще се върнем в миналото, когато първите зубри са заселени в България. Той ще ни разкрие факти и събития от далечното минало, когато е започнала битката за спасяването на полуизчезналия вид на европейския бизон.

Подобни предложения

error: Content is protected !!